Kedokteram (UII News) – Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan jelas menyebutkan pentingnya produk halal dalam memberikan jaminan kepada masyarakat tentang food safety. Kajian mengenai halal product pada dasarnya tidak hanya berpusat pada produk barang seperti makanan akan tetapi juga pada aspek jasa dan proses produksi.